2008-01-15 16:28 #0 av: Natali

En fakta serie i 4 delar. Del 2: Tester, Smittovägar och hur man kan förhindra smittopspridning.

Tester.

Man kan testa sin katt för att se om den ha antikroppar för Corona viruset. Man kan genom ett blodprov se om katten bär på Corona viruset. Här kan man också se i vilken mängd Corona viruset finns. Om antalet antikroppar är 0 så är katten garanterat inte smittbärare. Har katten antikroppar men under en viss mängd ses det som osannolikt att den skulle vara smittbärare. Har katten en hög mängd av antikroppar är det en hög sannolikhet att den är smittbärare.

För att kunna utreda vilka katter som är/inte är smittbärare behövs vidare träck (bajs)prov.  En katt kan i perioder vara smittsam, detta kan också ändras från dag till dag. Därför bör man ta ett par träckprover, med vardera någon dagars mellan rum.  Där får man svaret om katten utsöndrar viruset. Har en katt konstaterats som smittbärare av Coronaviruset kan det behövas upp till 5 månader med fria träckprov för att helt fria katten som smittbärare.

Det är väldigt få katter som utsöndrar viruset via saliv. Majoriteten av de som endå gör det utsöndrar det i början av infektionen. För att sedan sluta.

Det vanligaste perioden för en katt av utsöndra viruset är runt en månad. Det finns dock fall där katter som fortsätter att utsöndra viruset i över 25 månader. En liten del av katterna blir kroniska, men i övrigt friska, smittbärare. En liten del av katterna är helt resistenta mot Coronaviruset, de utsöndrar aldrig viruset och har ett nästan obemärkt antikroppssvar.

Smittovägar.

Som du säkert redan har förstått så smittar Coronaviruset via avföringen. Den störta smittkällan är därför kattlådorna. Smittspridare smittar icke infekterade katter om de går på samma kattlåda. Viruset kan också föras vidare till icke infekterade katter via kläder, skor osv. Små dammpartiklar av smittad kattsand fastnar då på kläder och skor, och förs vidare till andra katter, som troligtvis får i sig viruset via munnen när de tvättar sig själv. Det kan också smitta, i enstaka fall, via gemensam tvättning. Men de två största smittvägarna är via delade lådor och via dampartiklar som sprids via lådorna. De katter som, i den inledande fasen av infektionen utsöndrar viruset via saliven, kan också smitta via nysningar och gemensamma matskålar.

Förhindra smittspridning

Att hålla god hygien i kattlådor är den viktigaste punkten om man vill undvika smittspridning av Coronaviruset. Att rensa kattlådan så ofta som möjligt. Att alltid ha minst en låda per katt och att se till att kattlådor och mat är placerade långt ifrån varandra för att undvika att dammet från kattlådorna kommer på maten. Att använda dammfritt sand och att rengöra kattlådorna med hushålls blekmedel minst en gång i veckan. Coronaviruset kan överleva i kattlådor i upp till 7 veckor.

Mängden katter i hushållet är också avgörande för smittspridning. I ett katteri som har 6 katter eller mindre är risken minst. Ett katteri med 10 katter eller mindre blir ofta av med smittan på ett spontant och naturligt sätt. I hushåll med mer än 10 katter behövs hjälp för att få bort smitta. Då är det lättast att dela upp katterna i grupper efter mängden antikroppar, och därefter fortsätta testa de som har högre mängd, och vartefter de blir fria avskilja dem från de som fortfarande har högre antikroppar. När alla katter då har ett antikoppstest som är fritt, har du ett Coronafritt katteri. Här efter kommer dock svårigheten att kontrollera vidare nedsmittning. Det kapitlet kommer längre fram.

Nästa del tar upp Hur man kan förhindra FIP hos en coronainfekterad katt, Vaccin och avlel.

OBS. Jag vill påpeka att det kan finnas fel och brister i denna artikel, så konsultera alltid(!) en veterinär om du har frågor om Coronaviruset eller FIP runt din egen katt.

 

Relaterade länkar

 

Av: Natali

Datum för publicering

  • 2008-01-15