2008-01-12 22:11 #0 av: Natali

En fakta serie i 4 delar om Coronaviruset hos våra katter, och hur det muterar till FIP. Vad är viruset och vad är FIP? Vad är symptomen och hur diagnosteiseras FIP? Detta tar vi upp i denna del.

Här i Sverige klassas det som ganska vanligt med Coronaviruset (Feline Coronavirus eller FCoV) bland våra katter. Viruset indelas i två former: en tarmform, som är den smittsamma formen, och en FIP-form, som inte smittar. De flesta av våra katter har vid något tillfälle varit smittad med Corona viruset.

Tarmformen.

Detta är den smittsamma formen av viruset. Hos infekterade katter, framför allt kattungar kan virusinfektionen orsaka diarré´, som dock brukar gå över väldigt snabbt. Hos de allra flesta katter brukar det dock inte märkas alls vid nedsmittningen. Denna form av Corona viruset är mycket smittsam. Smittovägar kommer längre fram.

FIP-formen.

Hos en liten mängd av de katter som infekteras med Corona viruset, muterar det till FIP- Feline Infektiös Peritonit. Orsakerna är inte ännu inte helt kända, även om det finns teorier. Namnet FIP är egentligen missvisande, det betyder inflammation i bukens insida. Det är dock blodkärlen som blir inflammerade. Sjukdomen visar sig olika beroende på vilka blodkärl som blir inflammerade och vilka organ de i sin tur försörjer. Denna form smittar inte till andra katter. Men om katten fortfarande är smittobärare av tarm formen av Corona viruset, smittar det. Den dödliga formen kan alltså bara mutera hos enskilda individer. FIP drabbar framför allt unga katter. Ungefär hälften av alla katter, som utvecklar FIP, är under två år.

Två olika varianter på FIP.

Det finns i sin tur två olika varianter på FIP formen. Nämligen Våt FIP och Torr FIP. Symptomen är olika för de två formerna, men utgången är, tyvärr alltid dödlig.

Våt FIP

Våt FIP innebär att vätska, från de inflammerade blodkärlen läker. Om blodkärlen i buken läker, sväller buken upp. Även blodkärlen i lungorna kan läka, då samlas vätska i lungorna och katten får svårt att andas. Den våta FIP formen är snabb, och katten avlider ofta från några dagar till ett par veckor, från att första symptomen på visas.

Torr FIP

Denna variant är långsammare i utvecklingen från några veckor upp till några månader. Symptomen är oftast vaga, och det kan ta lång tid innan sjukdomen konstateras. Här ser man oftast att katten tappar aptiten och börjar magra av, får matt päls och blir tröttare. Oftast uppkommer förändringar i ögonen, den färgade ringen runt iris kan byta färg, det kan uppstå blödningar i ögat och vita utfällningar kan uppstå på hornhinnan. Man kan också se förändringar på hjärna, tarmar, njurar och lever. Dessa katter kan också utveckla gulsot, som kan visa sig att insidan av ögonlocken blir gula och om katten har ljus nos kan den bli gulaktig.

En del av katterna med torr FIP utvecklar neurologiska tecken. De blir ostadiga och ramlar lätt, de kan få krampanfall och kan få svårt att fokusera med ögonen. De kan också få huvudtremor (okontrollerade skakningar). Dessa Neurologiska tecken kan dock härledas till andra sjukdomar, som går att behandla, vilket gör att det är viktigt att ställa rätt diagnos.

I slutet på infektionen av torr FIP är det också vanligt att katten även börjar uppvisa symptom för våt FIP.

Diagnos.

Det enda 100 % säkra diagnosen när det gäller båda varianter av FIP är en obduktion. Innan en obduktion kan man bara sätta en "sannolik" diagnos. Det är en del av katterna dessa katter som obduceras och som visar sig inte ha FIP. Det händer också att katter som har FIP inte uppvisar antikroppar (se nästa del) mot Corona viruset alls.

Nästa del tar upp Tester, smittovägar och hur man kan förhindra smittspidning.

OBS. Jag vill påpeka att det kan finnas fel och brister i denna artikel, så konsultera alltid(!) en veterinär om du har frågor om Coronaviruset eller FIP runt din egen katt.

 

Relaterade länkar

 

Dessa två webbplaster har jag använt mej av för att inhämta information, plus att jag vid tidigare tillfällen disskuterat med veterinärer om detta. 

Av: Natali

Datum för publicering

  • 2008-01-12