2008-01-17 14:08 #0 av: Natali

En faktaserie i 4 delar. Del 3. Denna del tar upp: Hur man kan förhindra att en infekterad katt utvecklar FIP, Vaccination och Avel vid coronainfektion.

Förhindra att katter utvecklar FIP.

Det finns olika saker som kan underlätta att katterna klarar en infektion med Coronaviruset lättare. Enkelt uttryckt gäller det att:

 • Minimera stress.
  Exempel på situationer där stress kan uppkomma är  
  •  omplacering och flyttningar
  • nytt tillskott i hushållet, fyrbenta som tvåbenta.
  • Fler än 6 katter i hushållet.
  • Nya miljöer som t.ex. Kattepensionat.
  • Olika operationer som kastrering.
  • Andra sjukdomar kan också orsaka att djuret blir stressat.
  • Att genomgå en dräktighet med allt som hör till som födsel och di osv.

 

 • Maximera katternas näringsintag och att ge katterna antioxidanter.

  Olika antioxidanter så som A-, C- och E- Vitaminer. Detta kan hjälpa till att förstärka kattens immunförsvar. Viktigt att tänka på är dock att se till att mängden blir rätt.
 • Minimera exponeringen för viruset genom att hålla kattlådan så ren som möjligt.
 • Att ha en mindre kattgrupp och helt under 6 katter.
 • Att undvika att avla på katter som kan nedärva känsligheten för att Coronaviruset muterar och utvecklas till FIP. (Detta är dock inte helt klarlagt.)

Har din katt varit infekterad med Coronaviruset i mer än ett år anses det som osannolikt att den kommer att utveckla FIP.

Vaccination

Det finns ett vaccin som heter Primucell. Vaccinet är dock inte helt tillförlitligt och ungefär 75 % av de vaccinerade katterna utvecklar inte FIP. Vaccinet har dock ingen effekt på katter som tidigare infekterats med Coronaviruset.

Avel vid infektion av corona.

Det är då tillsynes inte rekommenderat att avla på en infekterad katt. Då detta dels kan orsaka smittspridning av viruset, men också stressa katthonan så hon utvecklar FIP.

Om man, vid parning, har honan och hanen med skilda toalådor och matplatser minskar risken avsevärt att de skulle sprida smittan till morparten.

Om en honkatt som är smittbärare, får en kull kattungar kommer dessa inte smittas via modern så länge de uteslutande livnär sig på modersmjölk. Avvänjer man kattungarna senast vid 5-6 veckan och inte utsätter de för några andra infekterade katter, är det troligast att alla kattungar klarar sig undan infektion av Coronaviruset. Detta även om modern skulle ha dött i FIP. Men enbart om de inte har träffat andra katter utöver sina kullsyskon.

Det är här viktigt att kattungarna vid avvänjning kommer till ett utrymme som är så smittfri som möjligt. Med tanke på att viruset kan överleva i upp till 7 veckor i den torra innemiljön vi har så bör allt rörande kattungarna vara ordentligt rengjort och lådor, mat osv. skall endast användas till kattungarna. Helst bör man ha ett set kläder man använder enbart inne hos kattungarna och även rengöra händer ordentligt innan man går in till kattungarna.

I nästa del kommer jag att ta upp egna reflektioner kring Coronaviruset och FIP, och då gå in på kostnaden för provtagning osv.

OBS. Jag vill påpeka att det kan finnas fel och brister i denna artikel, så konsultera alltid(!) en veterinär om du har frågor om Coronaviruset eller FIP runt din egen katt.

Relaterade länkar

Av: Natali

Datum för publicering

 • 2008-01-17