2008-01-17 14:19 #0 av: Natali

Färgrupps indelning av Sphynx, Don Sphynx och Peterbald, på utställning inom IDP.

När det gäller tävlan om tex. Cert indelas katterna i Ras, Klass, Kön och Färg, så tex. alla blå hanar tävlar om ett cert, och de blåa honorna tävlar om ett cert, lika så delas de in i olika klasser, så en hona i öppen klass tävlar inte mot en hona som har samma färg, men är i en klass över.

Nedan listar vi färgrupperna som Sphynx, Don Sphynx och Peterbald bedöms på en IDP (Indipendent) utställning, när det gälleruttagning av BIG, (bäst i grupp). Där slås alla olika kön och klasser ihop och indelas enlig följande:

  • Alla solida katter
  • Alla katter med Vitfläck.
  • Alla katter med mönster.
  • Alla Maskade katter.

(Om ni finner fel i denna indelning , var vänlig kontakta mig, då jag själv aldrig ställt ut inom IDP.)

Relaterade länkar

Av: Natali

Datum för publicering

  • 2008-01-17