2008-01-20 21:44 #0 av: Natali

I denna sista, och avslutande del om Coronaviruset och FIP kommer jag med de egna tankar och beräkningar jag har, och vad jag gjorde när en av mina utflyttade avkommor troligtvis utvecklade FIP.

 

Så är det då möjligt att ha ett Coronafritt katteri?

Här kommer enbart egna åsikter och de bör inte sättas i samband med de ställen jag har hämtat information från.

Jag sålde en kattunge, som efter ungefär två månader i det nya hemmet avled, troligtvis i våt FIP. Detta härledde till att jag började undersöka om Coronaviruset och om FIP. I just denna kull fanns 6 helsyskon. Samma dag som dessa föddes kom också 3 halvsyskon. Vi hade då 10 kattungar och 4 vuxna katter. Lite senare var jag tvungen att återta en till vuxen katt, från tidigare kull. Vi hade alltså då 15 katter under kattungarnas uppväxt. Sannolikheten att Coronaviruset kom från mitt katteri var alltså relativt stort. Men var smittan i så fall skulle ha kommit in till mitt katteri blev en stor fundering. Den katt jag återtog hade inte varit med utomstående katter, så därifrån kan det troligtvis inte ha kommit. Alla vuxna katter hade inte heller träffat andra katter sedan deras flytt till mig. I så fall skulle de ha fått Coronaviruset i det katteri de var uppväxta i, och antingen fortfarande vara smittbärare, eller i sin tur vidare smittat någon av de andra katterna, och på sätt skulle viruset ha cirkulerat mellan våra då 4 vuxna katter. Ingen av katterna har på något vis indikerat en infektion av Coronaviruset, men det behövs ju å andra sidan inte.

I den avlidna kattungens nya hem fanns en äldre katt. Kattungen hade en period med diaree´ hos den nya ägaren ett tag efter inflyttning. De hade även besökt hem med andra katter men deras katter. Då katten insjuknade så började det troligtvis inte med FIP, utan en annan allvarlig infektion. Katten fick antibiotika och började må lite bättre. Efter en kort period blev dock katten sämre och buken blev större. Prov på vätskan i buken togs, och visade ett större antal Corona antikroppar. Vilket så i sin tur, med de andra typiska symptomen för FIP, resulterade i diagnosen FIP. Tyvärr så blev det här en miss i kommunikationen vid kattens avlivning och katten obducerades aldrig. Så jag kommer aldrig få veta med säkerhet att katten dog av FIP, men på grund av symptomen är det stor sannolikhet.

Så då kom funderingarna om jag skulle testa mitt katteri och ta reda på om någon av mina katter var smittbärare, och i så fall isolera denna för att minska återsmitta. Nu hade jag 4 vuxna och 3 kattungar kvar. Så i mitt fall var ju sannolikheten stor att katterna på ett naturligt sätt kunde bli av med viruset.

Jag räknade även på vad testerna skulle kosta. Först skulle jag då ta antikropps test med blodprov. På 7 katter. Utan dessa skulle jag då utskilja de som hade högre antikroppar och ta träck prov för att se vilka av dessa som kunde vara smittbärare och avskilja dessa. Nu har jag tyvärr inte kvar beräkningen för provtagningen, men räkna på att blodproven skulle kosta 300 par katt, det blir då 2100 kr bara för blodproven. Ett träck prov, som skall samlas under ett par dagar från enskild katt och testas för utsöndrandet av virus skulle kosta per prov ungefär 700 kr. Och lägg då till att för att i de fall katten skulle utsöndra viruset, skulle minst 5 helt fria träckprov behövas för att helt fria katten. Om jag då tänker att 4 av katterna skulle visa sig ha högt titer värde i det inledande blodprovet. Då behövs 4 träckprov som skulle landa på 2800 kr. Då är testerna uppe i 4900 kr.

En av de testade katterna har ingen utsöndring av viruset. Så inga mera tester behövs på denna katt. Två av katterna visar utsöndring, men ingen vid nästa prov. Då skulle egentligen behövas fem "rena" prov från dessa. Men i detta läge tar jag och hoppas på det bästa och placerar då dessa katter med de fria. Dessa prover kostar 2100 kr.

Den katt som fortfarande utsöndrade Coronaviruset, forsätter i två till prov att utsöndra viruset. Men på det tredje slutar detta. Då tas fyra till prov som alla är negativa. Dessa prover kostar då 4900 kr.

Sammanlagt har då dessa prover tagit 9 månader och kostat mig 11900 kr. Men efter detta vet jag väl att jag har ett Coronafritt katter? 

Så då är funderingen: Vad skulle detta innebära för mig och för katterna? Vad skulle alla dessa prover ge oss? Vad skulle de säga för vidare avel?

Jag har ett helt Coronafritt katter. Jag vet att katterna inte kommer dö i FIP, då de inte har Coronaviruset. Så därför vet jag att ingen av mina sålda kattungar kommer då i FIP? Nä, det kan jag ju aldrig garantera. Då kattungen i sitt nya hem kan smittas med Coronaviruset. Och här kan ju lika väl katten också dö i FIP. Även om jag har ett helt Coronafritt katteri så kan jag alltså endå få avkommor som dör i FIP.

Och vad måste jag tänka på för att kunna behålla mitt katteri fritt från viruset? Tanken är ju att man då bör hålla sitt katteri i karantän. Om man nästan helt vill eliminera smittorisken måste man det. Men möjligheten att man kan återinföra smittan via sina egna kläder om jag besökt ett annat katteri kommer alltid finnas. Då skall jag rengöra de kläder jag haft på mig vid all besök utanför hemmet. Jag måste eliminera risken att de människor som hälsar på mig och mitt katteri inte har kläder som bär med sej mikroskopiska partiklar som kan vara smittade med Coronaviruset.

Vad händer då om jag skall på utställning? Ja, jag vill ju väldigt gärna ställa ut mina katter. För att då förhindra att katten smittas med Coronaviruset på en utställning måste jag se till att de aldrig kommer i kontakt med någon annans katts kattlåda. Det är ju i och för sig enkelt då jag personligen aldrig delar kattlåda med någon som är utomstående. Men en del kattsand dammar. Och katten i buren bredvid kan damma runt smittade kattlådepartiklar. Även hos assistenter och domare föreligger ju risken då de tar i många olika katter. Här använder vi ju desinfektions spray mellan bedömningarna. Men kläder kan lätt bära med sig partiklar mellan katter. Så risken är ganska stor att katten kan infekteras via en kattutställning. Så vad skall jag då göra med katterna efter en utställning?

Jo de måste ju sättas i karantän. För att sedan 14 dagar senare kunna ta ett blodprov för att se om de har några antikroppar för Coronaviruset. Först efter ett fritt test kan jag återinföra katterna i katteriet. Men det går!

Hur skall jag göra vid avel då?

Om jag inte har egen hane, utan vill låna in en hane, då krävs det ju att denne har ett fritt antikropp test. Men att då bara låta katterna vara tillsammans vid själva parningen och inte dela vare sig kattlåda eller matskåla. Även om jag utför dessa åtgärder bör jag endå sätta katten i karantän i 14 dagar och ta ett antikroppstest. Men detta går också. Men det är väldigt få katter som har ett fritt test från Coronaviruset.

Karantän och tester gäller även om jag skulle ta in nya katter, och till och med efter ett besök hos veterinären. Allt detta måste jag hålla stenhård koll på för att försäkra mig om att inte mitt katteri blir återsmittat med Coronaviruset.

Så vad beslutade jag?

Jo, jag har inte kollat mitt katteri. Jag bestämde mig för att i dagsläget var jag inte redo för det jobb och den kostnad det skulle innebära att kolla mitt katteri. Även om jag har ett fritt katteri så kan jag ju inte garantera att en katt jag säljer skulle dö i FIP. Så vad skulle det då egentligen ge att hålla mitt katteri helt fritt? Min tanke var också att ev. ta ur de föräldrar till den sålda kattunge som dog i FIP. Men då inte forskningen visar till 100 % att det i detta fall skulle vara en ärftlig riskfaktor att avkommorna utvecklar FIP så gjorde jag inte det. Men jag beslutade dock att om någon till avkomma från dessa katter, de har vardera totalt 12 avkommor, och de är nu också farfar och farmor, skulle utveckla och dö i FIP, skulle jag testa hela katteriet. Även åter igen fundera på hur jag skulle göra med vidare avel på dessa linjer. Nu är deras barnbarn strax ett år gammalt och ingen katt från mitt katteri har heller uppvisat något symptom på vare sig Infektion med Coronaviruset eller FIP.

Det känns också som att FIP är en tabu sjukdom! Personligen tror jag att vi kattuppfödare bör öppet diskutera och berätta att man har haft en katt som avlidit i FIP. Jag tror inte att någon egentligen kan säga till mig att jag är en oseriös uppfödare för att en av kattungarna jag fött upp avlidit i FIP? Eller vad tycker ni? Jag står för mitt beslut att inte i dagsläget testa mitt katteri, trots att en avkomma troligtvis insjuknat i FIP. Jag står också för att jag fortsatt att avla på föräldradjuren. Däremot så informerade jag de som köpt kullsyskon till den avlidne katten och även till de som köpte de tre syskonen som var kvar, innan köpet då så klart.

Frågan är bara vad framtiden kommer att utvisa. I england är det kattungeköpare som stämt, och vunnit i rätten, om den kattunge de köpt varit smittat med Corona, och senare utvecklat FIP. När forskningen visar klart att det inte är en ärftlig faktor som utlöser FIP då tror jag på att hålla fria katterier. Men är det inte bättre att, så längt det går, avla fram så pass starka katter som helt enklet inte insjuknar i FIP? Detta färutsätter ju dock att det är en ärftlig faktor i att Coronafiruset muterar i kattens tarm.

Just nu avvaktar jag för att se vart forskningen leder.

Mvh Natali Lund, S*Fylgias

 

Relaterade länkar

 

Eftersom denna del bara rekflekterar egna åsikter har jag inte referat till någon sida.

Av: Natali

Datum för publicering

  • 2008-01-20